Vážení kolegovia, radi by sme Vás touto cestou pozvali do online diskusie v troch sekciách konferencie Scientia Iuventa 2013, ktorej cieľom je výmena poznatkov medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi u nás a v zahraničí.

Diskutovať môžete v sekciách Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku a Regionálny rozvoj, verejná ekonomika a správa. Dúfame, že dobre mienenými radami v rámci diskusie podporíte ďalší výskum Vašich kolegov.

K diskusii sa dostanete kliknutím na tento odkaz alebo kliknutím na jednotlivé sekcie vyššie.
 
Vzhľadom na nízky počet aktívnych účastníkov našej konferencie sa forma konferencie Scientia Iuventa 2013 mení z prezenčnej na dištančnú!

Všetky príspevky budú podľa jednotlivých sekcií zverejnené na webovej stránke CRD, pričom v každej sekcii bude možné zapojiť sa do diskusie. Veríme, že túto možnosť využijete a takýmto spôsobom aspoň trochu nahradíme živé diskusie.

Predpokladaný termín spustenia špeciálnej stránky pre stiahnutie príspevkov a diskusiu je 3. jún 2013. Stránky budú prístupné do konca týždňa, t.j. do 9. júna 2013.

Predpokladaný termín vydania a rozposlania zborníka je 10. jún 2013.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie a veríme, že nám zachováte priazeň aj v ďalších rokoch.
 
Termín konania "našej" doktorandskej konferencie Scientia Iuventa je po dohode s vedením stanovený na 6. jún 2013. Informácie ohľadom prihlasovania a dôležitých termínov sa budú postupne objavovať na podstránke konferencie

Už teraz sa na Vás tešíme, takže si určite vyhraďte nejaký kreatívny nápad na príspevok aj na našu konferenciu :)

Prípadný dobrovoľníci na pomoc s organizáciou sa môžu hlásiť na crd (zavináč) umb.sk :)
 

Eurasian Multidisciplinary Forum

Miesto konania: Tbilisi
Dátum: 24.-26.10.2013
Prvý deadline: 1.10.2013 (článok)

Webová stránka: http://www.emforum.eu/
 
 Slovak Scientific Journal - Management : science and education
Vedecký časopis s poplatkom 50 eur za uverejnenie príspevku.
Trendy manažmentu a marketingu v teórii a praxi
Zborník vedecký prác s poplatkom 40 eur za uverejnenie príspevku.
Revue mladých vedcov
Zborník vedeckých prác doktorandov s poplatkom 35 eur za uverejnenie príspevku.
Podrobnosti na stránke http://www.infoma.fri.uniza.sk/
Revue mladých vedcov
File Size: 503 kb
File Type: pdf
Download File

Trendy MaM v teórii a praxi
File Size: 506 kb
File Type: pdf
Download File

 
Pokyny pre autorov: http://eujournal.org/index.php/esj/pages/view/submission
Poplatok za uverejnenie príspevku: 97 eur
ISSN: 1857 - 7881 (Print) - ISSN: 1857 - 7431 (Online)
 

The 2 nd International Virtual Conference 2013 
(ICTIC 2013)

Miesto konania: virtuálna konferencia (Žilina)
Dátum: 25.-29.03.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://www.ictic.sk/
 

1st Annual INTERNAТIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

Miesto konania: Azorské ostrovy, Portugalsko
Dátum: 24.-26.04.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (abstrakt)

Webová stránka: http://aiiconference.net/index.php/en/home-2
 

Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike

Miesto konania: elektronická konferencia
Dátum: 21.01.2013
Prvý deadline: 07.01.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://goo.gl/hqe1p
 
Slovenská akadémia manažmentu, o.z., Palisády 22, 811 06 Bratislava vydáva 3. číslo recenzovaného zborníka vedeckých prác pod názvom Manažment podnikania a vecí verejných.

Obsah 1. a 2. čísla zborníka a podrobné informácie o Slovenskej akadémii manažmentu nájdete na webovej stránke: www.sam-km.sk .

Dovoľujeme si ponúknuť Vám možnosť publikovania v 3. čísle zborníka, ktoré bude vydané v apríli 2013.
Pokyny pre autorov
File Size: 57 kb
File Type: docx
Download File

Prihlaska na publikovanie
File Size: 66 kb
File Type: doc
Download File

Výzva na publikovanie
File Size: 80 kb
File Type: doc
Download File