Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries

Dátum: 11.-12. apríl 2013
Miesto: Riga, Lotyšsko

Webová stránka konferencie: http://www.evf.lu.lv/pmconf2013/Leave a Reply.