Eurasian Multidisciplinary Forum

Miesto konania: Tbilisi
Dátum: 24.-26.10.2013
Prvý deadline: 1.10.2013 (článok)

Webová stránka: http://www.emforum.eu/
 
 Slovak Scientific Journal - Management : science and education
Vedecký časopis s poplatkom 50 eur za uverejnenie príspevku.
Trendy manažmentu a marketingu v teórii a praxi
Zborník vedecký prác s poplatkom 40 eur za uverejnenie príspevku.
Revue mladých vedcov
Zborník vedeckých prác doktorandov s poplatkom 35 eur za uverejnenie príspevku.
Podrobnosti na stránke http://www.infoma.fri.uniza.sk/
Revue mladých vedcov
File Size: 503 kb
File Type: pdf
Download File

Trendy MaM v teórii a praxi
File Size: 506 kb
File Type: pdf
Download File

 
Pokyny pre autorov: http://eujournal.org/index.php/esj/pages/view/submission
Poplatok za uverejnenie príspevku: 97 eur
ISSN: 1857 - 7881 (Print) - ISSN: 1857 - 7431 (Online)
 

The 2 nd International Virtual Conference 2013 
(ICTIC 2013)

Miesto konania: virtuálna konferencia (Žilina)
Dátum: 25.-29.03.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://www.ictic.sk/
 

1st Annual INTERNAТIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

Miesto konania: Azorské ostrovy, Portugalsko
Dátum: 24.-26.04.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (abstrakt)

Webová stránka: http://aiiconference.net/index.php/en/home-2
 

Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike

Miesto konania: elektronická konferencia
Dátum: 21.01.2013
Prvý deadline: 07.01.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://goo.gl/hqe1p
 
Slovenská akadémia manažmentu, o.z., Palisády 22, 811 06 Bratislava vydáva 3. číslo recenzovaného zborníka vedeckých prác pod názvom Manažment podnikania a vecí verejných.

Obsah 1. a 2. čísla zborníka a podrobné informácie o Slovenskej akadémii manažmentu nájdete na webovej stránke: www.sam-km.sk .

Dovoľujeme si ponúknuť Vám možnosť publikovania v 3. čísle zborníka, ktoré bude vydané v apríli 2013.
Pokyny pre autorov
File Size: 57 kb
File Type: docx
Download File

Prihlaska na publikovanie
File Size: 66 kb
File Type: doc
Download File

Výzva na publikovanie
File Size: 80 kb
File Type: doc
Download File

 

Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Miesto konania: Smolenice
Dátum: 5.-7. December 2012
Prvý deadline: 25.november 2012 (registrácia)

Webová stránka konferencie: http://fmv.euba.sk/page3503sk.html
 

International Science, Technology and Engineering Conference ISTEC 2012

Miesto konania: Dubaj
Dátum: 13.-15. December 2012
Prvý deadline: 30.november 2012

Webová stránka konferencie: http://www.iste-c.net/
 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - elektronická konferencia

Miesto konania: Brno
Dátum: 10.-14. December 2012