Eurasian Multidisciplinary Forum

Miesto konania: Tbilisi
Dátum: 24.-26.10.2013
Prvý deadline: 1.10.2013 (článok)

Webová stránka: http://www.emforum.eu/
 

The 2 nd International Virtual Conference 2013 
(ICTIC 2013)

Miesto konania: virtuálna konferencia (Žilina)
Dátum: 25.-29.03.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://www.ictic.sk/
 

1st Annual INTERNAТIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

Miesto konania: Azorské ostrovy, Portugalsko
Dátum: 24.-26.04.2013
Prvý deadline: 01.03.2013 (abstrakt)

Webová stránka: http://aiiconference.net/index.php/en/home-2
 

Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike

Miesto konania: elektronická konferencia
Dátum: 21.01.2013
Prvý deadline: 07.01.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://goo.gl/hqe1p
 

Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Miesto konania: Smolenice
Dátum: 5.-7. December 2012
Prvý deadline: 25.november 2012 (registrácia)

Webová stránka konferencie: http://fmv.euba.sk/page3503sk.html
 

International Science, Technology and Engineering Conference ISTEC 2012

Miesto konania: Dubaj
Dátum: 13.-15. December 2012
Prvý deadline: 30.november 2012

Webová stránka konferencie: http://www.iste-c.net/
 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - elektronická konferencia

Miesto konania: Brno
Dátum: 10.-14. December 2012
 

9th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation - Accession of the Western Balkan Countries to the European Union

Miesto konania: Opatija, Chorvátsko
Dátum: 19. apríl 2013
Webová stránka konferencie: http://www.efri.uniri.hr/english/prikaz.asp?txt_id=7335
 

Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries

Dátum: 11.-12. apríl 2013
Miesto: Riga, Lotyšsko

Webová stránka konferencie: http://www.evf.lu.lv/pmconf2013/