Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike

Miesto konania: elektronická konferencia
Dátum: 21.01.2013
Prvý deadline: 07.01.2013 (príspevok)

Webová stránka: http://goo.gl/hqe1p
 
Slovenská akadémia manažmentu, o.z., Palisády 22, 811 06 Bratislava vydáva 3. číslo recenzovaného zborníka vedeckých prác pod názvom Manažment podnikania a vecí verejných.

Obsah 1. a 2. čísla zborníka a podrobné informácie o Slovenskej akadémii manažmentu nájdete na webovej stránke: www.sam-km.sk .

Dovoľujeme si ponúknuť Vám možnosť publikovania v 3. čísle zborníka, ktoré bude vydané v apríli 2013.
Pokyny pre autorov
File Size: 57 kb
File Type: docx
Download File

Prihlaska na publikovanie
File Size: 66 kb
File Type: doc
Download File

Výzva na publikovanie
File Size: 80 kb
File Type: doc
Download File

 

Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Miesto konania: Smolenice
Dátum: 5.-7. December 2012
Prvý deadline: 25.november 2012 (registrácia)

Webová stránka konferencie: http://fmv.euba.sk/page3503sk.html
 

International Science, Technology and Engineering Conference ISTEC 2012

Miesto konania: Dubaj
Dátum: 13.-15. December 2012
Prvý deadline: 30.november 2012

Webová stránka konferencie: http://www.iste-c.net/
 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - elektronická konferencia

Miesto konania: Brno
Dátum: 10.-14. December 2012
 

9th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation - Accession of the Western Balkan Countries to the European Union

Miesto konania: Opatija, Chorvátsko
Dátum: 19. apríl 2013
Webová stránka konferencie: http://www.efri.uniri.hr/english/prikaz.asp?txt_id=7335
 

Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries

Dátum: 11.-12. apríl 2013
Miesto: Riga, Lotyšsko

Webová stránka konferencie: http://www.evf.lu.lv/pmconf2013/